93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

Fiscal

El Dret Tributari, principalment en les seves vessants empresarial i immobiliari, és una de les nostres especialitats, amb una gran importància dintre dels serveis integrals que oferim als clients. A Marino advocats donem assessorament fiscal a les empreses i particulars, a tots els nivells, cercant les solucions específiques i adaptades a les necessitats de cada client.

Apliquem l’esmentat assessorament fiscal i revisió tributària a tots els expedients, de qualsevol matèria, sense que el client ens els encarregui expressament. Això és possible per la nostra formació tributària constant i permanentment actualitzada.

El ventall de serveis que oferim en aquesta matèria és tan ampli com ho són totes les qüestions tributàries que existeixen a nivell nacional e internacional.

Esmentem alguns exemples:

 • Tributació de l’empresari i socis o accionistes
 • Fiscalitat internacional
 • Operacions de reestructuració empresarial (aportacions protegides i de branques d’activitat, fusions i escissions)
 • Empresa familiar. Herència o successió de l’empresa.
 • Fiscalitat de grups (preus de transferència, Master File, TARGET)
 • Fiscalitat al sector immobiliari, construcció i promoció
 • Inspecció d’Hisenda
 • Impost de Societats
 • IVA i ITP
 • RRPF
 • Impost de No Residents
 • Registre d’operador intracomunitari (ROI)
 • INTRASTAT i impostos especials
 • VIES (Vat Information Exchange System)
 • Consolidació fiscal i comptable
 • Declaracions especials de béns a l’estranger. Declaració de inversions i desinversions estrangeres
 • Contenciós administratiu. Impugnació i recursos tributaris

Els serveis d’aquest departament busquen dos objectius principals: Seguretat i optimització fiscal-econòmica.

És per això que oferim també serveis de gestió comptable i fiscal per a societats mercantils i d’altres entitats, que inclou portar els llibres comptables, presentació de declaracions i de la resta d’obligacions tributàries i mercantils de les empreses.

Pertanyem a l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals. Col·laborem periòdicament en publicacions relacionades amb aquesta matèria i són autors de llibres i monografies sobre assumptes tributaris d’actualitat.