93 551 01 66

Avda. de Pau Casals 6 - Barcelona

Immobiliari I Construcció

Bona part dels nostres clients més antics desenvolupen la seva feina al sector immobiliari i de la construcció.

Això ens ha fet adquirir una gran experiència a totes les matèries relacionades amb aquestes matèries, on la aplicació integrada de coneixements en totes les àrees jurídiques i tributàries te una especial transcendència.