93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

Immobiliari I Construcció

Bona part dels nostres clients més antics desenvolupen la seva feina al sector immobiliari i de la construcció.

Això ens ha fet adquirir una gran experiència a totes les matèries relacionades amb aquestes matèries, on la aplicació integrada de coneixements en totes les àrees jurídiques i tributàries te una especial transcendència.