93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

Concursal I Crisis Empresarial

Marino advocats te més de dues dècades d’experiència en tots els àmbits de les crisis empresarials i les seves solucions i, en concret, als concursos de creditors.

A les crisis empresarials treballem amb l’empresari en la prevenció de conflictes abans de consolidar-se la insolvència, o resolent els problemes que pugin sorgir quan aquesta ja s’ha produït. La clau és una planificació i execució de l’estratègia correctes.

En matèria concursal, Marino advocats està especialitzada en la presentació del concurs a l’empresari en crisi i en la defensa dels creditors davant dels concursos de deutors.

La disciplina concursal exigeix l’aplicació de pràcticament totes les matèries del Dret, inclús la econòmica. Per això, hem de col·laborar tots els professionals del Bufet. Fem una relació de matèries i actuacions jurídiques relacionades amb la insolvència  empresarial:

Serveis a l’empresari en crisi:

  • Planificació prèvia al concurs.: Elaboració del conveni amb els creditors per a salvar l’empresa, liquidació de la empresa, responsabilitat dels administradors, terminis per a presentar el concurs.
  • Presentació del concurs davant els Jutjats.
  • Tramitació judicial de tot el procediment concursal.
  • Acords entre socis i administradors per a resoldre conflictes.

Serveis als creditors:

  • Recuperació de l’IVA de les factures impagades
  • Defensa del crèdit davant del Jutjat que tramita el concurs
  • Presentació del concurs a la empresa deutora (instar el deutor)
  • Responsabilitat de l’empresari. Actuacions judicials per a recuperar el crèdit del patrimoni personal dels administradors i de terceres persones.