93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

Mercantil I Societari

La nostra essència és el Dret de les empreses, la qual cosa fa  que treballem totes les vessants del Dret Mercantil i Societari.

Detallem alguns expedients a on la nostra experiència és especialment extensa:

  • Contractes mercantils
  • Conflictes entre socis
  • Responsabilitat d’administradors i socis.