93 551 01 66

Calle Muntaner, 443 – 445, Bajos 3<br /> 08021 BARCELONA

Gestió Fiscal I Comptable

Donem servei de gestoria comptable, declaracions tributàries i gestió laboral per a les empreses (societats i autònoms).

Bona part dels nostres clients ens han confiat el control comptable-tributari de les seves empreses, la qual cosa permet gestionar amb més agilitat l’assessorament global. El contacte permanent amb el client permet detectar amb rapidesa els avantatges o perills de l’activitat empresarial. A més, donat que bona part de les consultes o reunions que necessita el client queden incloses a la quota periòdica, això suposa un estalvi important per a ell.

Els serveis que ofereix aquest departament són els propis d’una gestoria, amb la diferència que el client disposa dels nostres advocats per a rebre l’assessorament global que necessita en àmbits com ara:

  • Comptabilitat
  • Declaracions tributàries periòdiques i especials
  • Assessorament tributari general
  • Assessorament societari
  • Comptes Anuals